Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia, Psychoterapeutą rodzin i par,

dzieci i młodzieży.

 

Realizatorem Gry GenerationCode -"Grunt to korzenie" - przeznaczonej dla celów diagnostycznych i terapii rodzinnej.

 

Od 23 lat zajmuję się zawodowo prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, grupowej, także diagnozą uzależnienia od alkoholu, terapią dla

osób uzależnionych i terapią DDA.

Od 2016r. prowadzę również psychoterapię rodzin i par, terapię dla nastolatków z trudnościami okresu dojrzewania, problemami w relacjach

społecznych i rodzinnych, prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze i budujące bliskie relacje z

dziećmi. 

W swojej pracy zawodowej dbam o własny rozwoju, poddając się regularnej superwizji i szkoleniom.